Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
02/07/2021


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, διόρισε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα, 02.07.2021 για εξαετή θητεία.

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας απαρτίζεται από τους:

- Γεώργιο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο
- Αντώνη Βασιλειάδη, Μέλος
- Δώρο Ηλιοδώρου, Μέλος
- Βασιλική Αναστασιάδου, Μέλος
- Κώστα Κουμή, Μέλος

Η τελετή επίδοσης της Πράξης Διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε την 01.07.2021, στο Προεδρικό Μέγαρο.Back To Top