Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΕπιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση

Αιτήσεις


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω καθώς και τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου.

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ.

Το έντυπο είναι μόνον για εκτύπωση. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε είναι δική σας ευθύνη να το προμηθευτείτε από το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή τις Επαρχακές Διοικήσεις.

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς: Αιτήσεις για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής συμπληρώνονται ιδιόχειρα από τους ενδιαφερόμενους και υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση στο έντυπο Γεν. 6, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην παρούσα σελίδα. Στο έντυπο θα πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας. Αιτήσεις από μέρους δημοσίων υπαλλήλων υποβάλλονται στη προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μια θέσεις, θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε θέση.

Οι αιτήσεις παραδίδονται στο Γραφείο της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στο Γραφείο της Επιτροπής ή στο ταχυδρομείο για αποστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
22670101

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,1407, Λευκωσία.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ pdf:


Acrobat Reader FileΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝ 6: Το βλέπετε καλύτερα με το Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το  Acrobat Reader

Αποστολή της σελίδας
© 2003 - 2009 Κυπριακή Δημοκρατία, Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας