Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
 Go

Επικοινωνία
Τηλέφωνα Γραφείου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602502
Γραφείο Μελών Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602575
Γραμματέας Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602504-05
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
22602541
Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄ – Υπεύθυνος Ιστοσελίδας:
Γεώργιος Ορ. Γεωργίου
22602550
Πληροφορίες - Αιτήσεις
Τηλεομοιότυπο - Φαξ
22602555, 22602567, 22602568,22602569
22670101Ηλεκτρονική Διεύθυνση: psc@psc.gov.cy

Διεύθυνση Γραφείου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας :
Μιχαήλ Καραολή, 1407 Λευκωσία.
Αποφάσεις Πλήρωσης Θέσεων

Προγραμματισμός Προφορικών Εξετάσεων

Γραπτές Εξετάσεις

Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών

Οδηγός Συμπεριφοράς του Πολίτη