Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
 Go

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣΚαλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το ρόλο, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, τη σχετική νομοθεσία, τις θέσεις που προκηρύχθηκαν, την Ετήσια Έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής και άλλα. Επίσης στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε το έντυπο Γεν. 6 για υποβολή αιτήσεων. Το έντυπο αυτό θα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το αποστείλετε εμπρόθεσμα με συστημένο ταχυδρομείο ή να το παραδώσετε στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.


Από τον Ιούλιο του 2016 οι αποφάσεις της Επιτροπής για διορισμούς και προαγωγές αναρτώνται στην Ιστοσελίδα μας αμέσως μετά τη λήψη τους, ενώ υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προγραμματισμένες προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής. Στην Ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις και δίνονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Επόμενο βήμα μας, το οποίο ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε σύντομα, η υποβολή αιτήσεων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, με ηλεκτρονική μορφή, μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Αποφάσεις Πλήρωσης Θέσεων

Προγραμματισμός Προφορικών Εξετάσεων

Γραπτές Εξετάσεις

Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών

Οδηγός Συμπεριφοράς του Πολίτη