Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας


Η άποψη σας είναι σημαντική και μας ενδιαφέρει!

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας μας είστε ο κατάλληλος για να εκφέρετε άποψη και να συμβάλετε έτσι, στη διαμόρφωση και βελτίωσή της, όσο αφορά τις πληροφορίες και την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για θέση στη Δημόσια Υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτής, αλλά και τη διάταξη/ταξινόμηση των πληροφοριών, τη φιλικότητά της (user friendliness) και την ευκολία στη χρήση της.

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις σας για βελτίωση και αναβάθμιση της Ιστοσελίδας μας είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες. Για το σκοπό αυτό, παρακαλώ όπως αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες, και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.(Επιλέξτε όσα εφαρμόζονται):Back To Top