Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων 5128 13/07/2018 493 03/08/2018
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5128 13/07/2018 494 03/08/2018
Λογιστής, Γενικό Λογιστήριο 5128 13/07/2018 495 03/08/2018

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top