Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Μηχανικός Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών 5102 09/03/2018 169 30/03/2018
Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Άμυνας 5102 09/03/2018 168 30/03/2018
Συντηρητής, Τμήμα Αρχαιοτήτων 5102 09/03/2018 170 30/03/2018
Ειδικός Ψυχολόγος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας 5101 02/03/2018 145 23/03/2018
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5101 02/03/2018 144 23/03/2018

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top