Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 5215 12/07/2019 594 02/08/2019
Γραφίστας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 5215 12/07/2019 596 02/08/2019
Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5215 12/07/2019 595 02/08/2019
Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5214 05/07/2019 572 26/07/2019
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5214 05/07/2019 571 26/07/2019
Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 5214 05/07/2019 569 26/07/2019
Πρώτος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5214 05/07/2019 570 26/07/2019

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top