Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Επιθεωρητής Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 389 07/06/2019
Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5200 17/05/2019 390 07/06/2019
Οικονομικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομικών 5200 17/05/2019 391 07/06/2019
Λειτουργός Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 388 07/06/2019
Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5200 17/05/2019 392 07/06/2019
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία 5199 10/05/2019 362 31/05/2019
Βοηθός Τελωνείων, Τελωνεία 5199 10/05/2019 364 31/05/2019
Διευθυντής Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 5199 10/05/2019 366 31/05/2019
Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5199 10/05/2019 363 31/05/2019
Πρώτος Επιθεωρητής, Τυπογραφείο 5199 10/05/2019 365 31/05/2019
Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο 5199 10/05/2019 361 31/05/2019
Πρώτος Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους 5199 10/05/2019 368 31/05/2019
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο 5199 10/05/2019 367 31/05/2019
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5197 03/05/2019 342 24/05/2019
Διευθυντής Τελωνείων 5197 03/05/2019 343 24/05/2019
Βοηθός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 345 24/05/2019
Λειτουργός Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού 5197 03/05/2019 346 24/05/2019
Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 344 24/05/2019

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top