Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 5238 08/11/2019 939 29/11/2019
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5238 08/11/2019 940 29/11/2019
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5237 01/11/2019 910 22/11/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5237 01/11/2019 909 22/11/2019

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top