Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Νομικός Λειτουργός, Δικαστική Υπηρεσία 5170 18/01/2019 37 08/02/2019
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5170 18/01/2019 38 08/02/2019
Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 5169 11/01/2019 14 01/02/2019
Διευθυντής Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία 5169 11/01/2019 13 01/02/2019

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top