Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5278 29/05/2020 438 19/06/2020
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5278 29/05/2020 435 19/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5278 29/05/2020 437 19/06/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5278 29/05/2020 436 19/06/2020
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 5277 22/05/2020 416 12/06/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5277 22/05/2020 415 12/06/2020
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 412 12/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 413 12/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 414 12/06/2020

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top