Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α΄, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5253 17/01/2020 39 07/02/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 5253 17/01/2020 40 07/02/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5252 10/01/2020 18 31/01/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5252 10/01/2020 19 31/01/2020
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 5252 10/01/2020 17 31/01/2020

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top