Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5455 12/08/2022 857 02/09/2022
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 5455 12/08/2022 854 02/09/2022
ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 5455 12/08/2022 855 02/09/2022
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 5455 12/08/2022 853 02/09/2022
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5455 12/08/2022 852 02/09/2022
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5455 12/08/2022 856 02/09/2022
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5453 05/08/2022 817 26/08/2022
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5453 05/08/2022 821 26/08/2022
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5453 05/08/2022 819 26/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5453 05/08/2022 820 26/08/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5453 05/08/2022 822 26/08/2022
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΔΑΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 5453 05/08/2022 818 26/08/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ 5451 29/07/2022 782 19/08/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5451 29/07/2022 784 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5451 29/07/2022 781 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5451 29/07/2022 777 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5451 29/07/2022 783 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 5451 29/07/2022 778 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5451 29/07/2022 779 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5451 29/07/2022 773 19/08/2022
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5451 29/07/2022 780 19/08/2022
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 5451 29/07/2022 775 19/08/2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5451 29/07/2022 774 19/08/2022
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 5451 29/07/2022 776 19/08/2022

Αρχείο Προκηρύξεων

Back To Top