Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Στη παρούσα σελίδα αναρτούνται επιλεγμένες εγκύκλιοι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και ειδικότερα αυτές που αφορούν το κοινό ή έχουν γενικό ενδιαφέρον για τους Δημοσίους Υπαλλήλους ή και τις Διοικήσεις των Υπουργείων και των Τμημάτων. Παρακαλώ σημειώστε ότι όταν μία εγκύκλιος παύσει να είναι επίκαιρη, τότε αυτή μεταφέρεται στο Αρχείο της Ιστοσελίδας όπου μπορείτε να ανατρέξετε.


Αρχείο Εγκυκλίων ΕΔΥ

Back To Top