Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας


Τηλέφωνα Γραφείου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602502
Γραφείο Μελών Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602575
Γραμματέας Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
22602504-05

Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός
22602541

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Γραφείου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
Διγενής Σάββα
Αρ. Τηλ.: 22602515
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dsavva@psc.gov.cy

Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄ – Υπεύθυνος Ιστοσελίδας:

Ενιαίος Αριθμός Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης για Ηλεκτρονική Αίτηση.Τηλεομοιότυπο - Φαξ (AΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΦΑΞ)
22602571
22670101Ηλεκτρονική Διεύθυνση: psc@psc.gov.cy

Διεύθυνση Γραφείου Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας :
Μιχαήλ Καραολή, 1407 Λευκωσία.


Back To Top