Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Οι πιο κάτω δεσμοί αφορούν κυριότερες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις οι οποίες άπτονται θεμάτων των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας. Οι δεσμοί οδηγούν, κυρίως, στην Τράπεζα Νομικής πληροφόρησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Αρχείο Κανονισμών

Back To Top