Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 • Στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19 οι συνεδρίες της Επιτροπής διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης 
 • ;
 • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2018.
 • ;
 • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2018 σε ηλεκτρονική μορφή.
 • ;
 • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2018.
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρου της ΕΔΥ με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την παρουσίαση του έργου της ΕΔΥ κατά το 2018 και 2019.
 • ;
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρου της ΕΔΥ με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την παρουσίαση του έργου της ΕΔΥ κατά το 2018 και 2019.
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρου της ΕΔΥ με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την παρουσίαση του έργου της ΕΔΥ κατά το 2018 και 2019