Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

  • Από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της ΕΔΥ στις 12.9.2018.
  • ;
  • ;
  • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2017
  • ;
  • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2017
  • ;