Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 • Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Επιτροπής με τον κύπριο Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • ;
 • Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με Λειτουργούς της ΜΑΕΕ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • ;
 • Από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της ΕΔΥ στις 12.9.2018.
 • ;
 • Από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου της ΕΔΥ
 • ;
 • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2017
 • ;
 • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2017
 • ;