Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 • 03.03.2022- Ημερίδα με θέμα «Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας » που διοργάνωσε το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρο και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την Πρόεδρο της Βουλής στις 2/5/2022
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρο και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την Πρόεδρο της Βουλής στις 2/5/2022
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα
 • ;
 • Συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην Αθήνα
 • ;
 • Ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα
 • ;
 • Κατά την παράδοση ενοποιημένων και μεταφρασμένων νομοσχεδίων από την Επίτροπο Νομοθεσίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • ;
 • Κατά την παράδοση ενοποιημένων και μεταφρασμένων νομοσχεδίων από την Επίτροπο Νομοθεσίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας