Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Από την τελετή διορισμού του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την 1.7.21.
 • ;
 • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2020
 • ;
 • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2020
 • ;
 • ;
 • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2020
 • ;
 • Στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19 οι συνεδρίες της Επιτροπής διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης