Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

  • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2019
  • ;
  • Επίδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΔΥ για το 2019
  • ;
  • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2019
  • ;
  • Συνάντηση της ΕΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2019
  • ;
  • Στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του COVID 19 οι συνεδρίες της Επιτροπής διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης 
  • ;