English Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους και τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς. Κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

•Διορισμοί.
•Προαγωγές.
•Μεταθέσεις.
•Επικυρώσεις Διορισμών.
•Παραιτήσεις.
•Αφυπηρετήσεις.
•Αποσπάσεις.
•Αναπληρωτικοί Διορισμοί.
•Αφυπηρετήσεις.
•Πειθαρχικές Υποθέσεις.


Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2015,(N.102(Ι)/2015) περιλαμβάνεται η εξέταση και έγκριση αιτημάτων από μέρους δημοσίων υπαλλήλων, που κατέχουν θέση με μισθοδοτική κλίμακα υψηλότερη της κλίμακας Α7 του κρατικού μισθολογίου, για διεκδίκηση ή κατοχή κομματικού αξιώματος.

Επίσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την απόσπαση υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ν.47(I)/2017) η Επιτροπή αποφασίζει για τις αποσπάσεις υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και υπαλλήλων των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και από ένα Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σε άλλο.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής η Επιτροπή εφαρμόζει τις πρόνοιες του Νόμου περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) του 2009 (Ν.146(Ι)/09), αφού στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, το 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων, όπου αυτό εφαρμόζεται με βάση τον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων, προορίζεται για άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «ανάπηρος» του υπό αναφορά Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, μπορείτε να βρείτε στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής.


Back To Top