Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο Γραφείο της Επιτροπής υπηρετεί, σύμφωνα με το άρθρο 13(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τους οποίους ένας ενεργεί ως Γραμματέας. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Επιτροπής.

Γραμματέας της Επιτροπής είναι η κα Μαρία Λοϊζίδου-Τσαγγαρίδου, Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.Στο Γραφείο της Επιτροπής σήμερα υπηρετούν 43 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Από τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, οκτώ Λειτουργοί υπάγονται στο Γενικό Διοικητικό Προσωπικό και 26 υπάγονται στο Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό. Επίσης, στο Γραφείο της Επιτροπής υπηρετούν τρεις Λειτουργοί με απόσπαση, και δύο Λειτουργοί Πληροφορικής με τοποθέτηση.
Έτος
Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι
Έκτακτοι Υπάλληλοι
Ωρομίσθιο Προσωπικό
Σύνολο
2014
35
1
6
42
2015
36
1
6
43
2016
36
2
6
44
2017
39
2
6
47
2018
43
2
6
51

Back To Top