Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο Γραφείο της Επιτροπής υπηρετεί, σύμφωνα με το άρθρο 13(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τους οποίους ένας ενεργεί ως Γραμματέας. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η κα Μαρία Λοϊζίδου-Τσαγγαρίδου, Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Οργανόγραμμα ΕπιτροπήςΣτο Γραφείο της Επιτροπής σήμερα υπηρετούν 39 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μία έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, μία έκτακτη λειτουργός για γραφειακά καθήκοντα και έξι άτομα που ανήκουν στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό. Από τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, εννέα Λειτουργοί, συμπεριλαμβανομένης της Ανώτερης Διοικητικού Λειτουργού που εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, υπάγονται στο Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, 26 υπάγονται στο Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό και ένας στο Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό. Επίσης, στο Γραφείο της Επιτροπής υπηρετεί ένας Λειτουργός Νομικών και Πειθαρχικών Θεμάτων, η θέση του οποίου είναι μη εναλλάξιμη, ένας Λειτουργός Παραγωγικότητας Α΄και ένας Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α΄ με απόσπαση, και ένας Λειτουργός Πληροφορικής με τοποθέτηση.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετεί στο Γραφείο της Επιτροπής μειώθηκε σημαντικά:


Έτος
Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι
Έκτακτοι Υπάλληλοι
Ωρομίσθιο Προσωπικό
Σύνολο
2011
48
5
6
59
2012
48
5
6
59
2013
38
2
6
46
2014
35
1
6
42
2015
36
1
6
43
2016
36
2
6
44
2017
39
2
6
47Back To Top