Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται οι προγραμματισμένες προφορικές εξετάσεις, μόλις αυτές οριστούν και αποσταλούν επιστολές στους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι όλες οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται στο Γραφείο της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας.Αρχείο Προφορικών Εξετάσεων

Back To Top