Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 5212 28/06/2019 546 19/07/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5206 14/06/2019 506 05/07/2019
Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5206 14/06/2019 505 05/07/2019
Χημικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 5206 14/06/2019 503 05/07/2019
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5206 14/06/2019 504 05/07/2019
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 5206 14/06/2019 502 05/07/2019
Ανακριτής, Νομική Υπηρεσία 5206 14/06/2019 501 05/07/2019
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5204 07/06/2019 474 28/06/2019
Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 5204 07/06/2019 473 28/06/2019
Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία 5204 07/06/2019 470 28/06/2019
Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5204 07/06/2019 472 28/06/2019
Στενογράφος Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία 5204 07/06/2019 469 28/06/2019
Λειτουργός Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5204 07/06/2019 475 28/06/2019
Χειριστής Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών 5204 07/06/2019 471 28/06/2019
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 438 21/06/2019
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλείων 5203 31/05/2019 441 21/06/2019
Κτηματολογικός Γραφέας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5203 31/05/2019 444 21/06/2019
Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 439 21/06/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5203 31/05/2019 443 21/06/2019
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 440 21/06/2019
Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5203 31/05/2019 442 21/06/2019
Τεχνικός, Τμήμα Περιβάλλοντος 5201 24/05/2019 415 14/06/2019
Λειτουργός Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία 5201 24/05/2019 419 14/06/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5201 24/05/2019 416 14/06/2019
Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Πολιτική Άμυνα 5201 24/05/2019 417 14/06/2019
Φωτογράφος, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 5201 24/05/2019 418 14/06/2019
Επιθεωρητής Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 389 07/06/2019
Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5200 17/05/2019 390 07/06/2019
Οικονομικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομικών 5200 17/05/2019 391 07/06/2019
Λειτουργός Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 388 07/06/2019
Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5200 17/05/2019 392 07/06/2019
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία 5199 10/05/2019 362 31/05/2019
Βοηθός Τελωνείων, Τελωνεία 5199 10/05/2019 364 31/05/2019
Διευθυντής Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 5199 10/05/2019 366 31/05/2019
Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5199 10/05/2019 363 31/05/2019
Πρώτος Επιθεωρητής, Τυπογραφείο 5199 10/05/2019 365 31/05/2019
Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο 5199 10/05/2019 361 31/05/2019
Πρώτος Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους 5199 10/05/2019 368 31/05/2019
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο 5199 10/05/2019 367 31/05/2019
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5197 03/05/2019 342 24/05/2019
Διευθυντής Τελωνείων 5197 03/05/2019 343 24/05/2019
Βοηθός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 345 24/05/2019
Λειτουργός Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού 5197 03/05/2019 346 24/05/2019
Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 344 24/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής 5194 19/04/2019 304 10/05/2019
Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας 5194 19/04/2019 301 10/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής 5194 19/04/2019 306 10/05/2019
Πρώτος Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 5194 19/04/2019 303 10/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 5194 19/04/2019 305 10/05/2019
Οικονομικός Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών 5194 19/04/2019 302 10/05/2019
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5190 12/04/2019 275 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας 5190 12/04/2019 280 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής 5190 12/04/2019 279 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας 5190 12/04/2019 276 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας 5190 12/04/2019 278 03/05/2019
Πρωτοκολλητής, Δικαστική Υπηρεσία 5190 12/04/2019 273 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5190 12/04/2019 277 03/05/2019
Λειτουργός Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5190 12/04/2019 274 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής 5188 05/04/2019 249 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ουρολογίας 5188 05/04/2019 250 30/04/2019
Ανώτερος Υγειονομικός Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5188 05/04/2019 253 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας 5188 05/04/2019 251 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας 5188 05/04/2019 252 30/04/2019
Δεσμοφύλακας, Φυλακές 5187 29/03/2019 229 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία 5187 29/03/2019 232 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 5187 29/03/2019 230 19/04/2019
Λειτουργός Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 5187 29/03/2019 228 19/04/2019
Ανώτερος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5187 29/03/2019 235 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 5187 29/03/2019 231 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων 5187 29/03/2019 234 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας 5187 29/03/2019 233 19/04/2019
Κτηματολογικός Λειτουργός Β΄ (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5186 22/03/2019 208 12/04/2019
Ανώτερος Τεχνικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5186 22/03/2019 207 12/04/2019
Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5186 22/03/2019 209 12/04/2019
Τεχνικός, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5186 22/03/2019 210 12/04/2019
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5181 15/03/2019 188 05/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην Ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος 5181 15/03/2019 189 05/04/2019
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5177 01/03/2019 145 22/03/2019
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5174 15/02/2019 108 08/03/2019
Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5173 08/02/2019 89 01/03/2019
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 5172 01/02/2019 73 22/02/2019
Νομικός Λειτουργός, Δικαστική Υπηρεσία 5170 18/01/2019 37 08/02/2019
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5170 18/01/2019 38 08/02/2019
Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 5169 11/01/2019 14 01/02/2019
Διευθυντής Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία 5169 11/01/2019 13 01/02/2019
Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5166 28/12/2018 979 18/01/2019
Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 5166 28/12/2018 980 18/01/2019
Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων 5166 28/12/2018 981 18/01/2019
Γενικός Διευθυντής Βουλής των Αντιπροσώπων 5166 28/12/2018 978 18/01/2019
Τηλεφωνητής, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5157 23/11/2018 884 14/12/2018
Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία 5157 23/11/2018 883 14/12/2018
Ακόλουθος, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5156 16/11/2018 852 07/12/2018
Υποδιοικητής, Πολιτική Άμυνα 5150 19/10/2018 757 09/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5148 12/10/2018 736 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας 5148 12/10/2018 737 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας 5148 12/10/2018 738 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας 5148 12/10/2018 735 02/11/2018
Διευθυντής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5146 05/10/2018 722 26/10/2018
Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5135 17/08/2018 602 07/09/2018
Ανώτερος Λειτουργός Φυλακών, Φυλακές 5134 10/08/2018 587 31/08/2018
Λειτουργού Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Πολιτική Μηχανική) 5133 03/08/2018 564 24/08/2018
Λειτουργός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Μηχανολογική Μηχανική) 5133 03/08/2018 563 24/08/2018
Μετεωρολογικός Λειτουργός, Τμήμα Μετεωρολογίας 5133 03/08/2018 562 24/08/2018
Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 5131 27/07/2018 545 17/08/2018
Τεχνικός, Τμήμα Περιβάλλοντος 5131 27/07/2018 543 17/08/2018
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5131 27/07/2018 544 17/08/2018
Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 5131 27/07/2018 542 17/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5130 20/07/2018 512 10/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5130 20/07/2018 511 10/08/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5130 20/07/2018 514 10/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία 5130 20/07/2018 513 10/08/2018
Πρώτος Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών 5130 20/07/2018 510 10/08/2018
Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων 5128 13/07/2018 493 03/08/2018
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5128 13/07/2018 494 03/08/2018
Λογιστής, Γενικό Λογιστήριο 5128 13/07/2018 495 03/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας 5119 25/05/2018 380 15/06/2018
Διευθυντής Κέντρου Παραγωγικότητας 5119 25/05/2018 381 15/06/2018
Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία 5118 18/05/2018 366 08/06/2018
Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο 5118 18/05/2018 365 08/06/2018
Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5111 27/04/2018 312 18/05/2018
Ανώτερος Λειτουργός Δημοσίων Μεταφορών, Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 5111 27/04/2018 313 18/05/2018
Λειτουργός Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 292 11/05/2018
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 293 11/05/2018
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 291 11/05/2018
Λειτουργός Επιθεώρησης Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5108 13/04/2018 276 04/05/2018
Ανώτερος Λειτουργός Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5106 30/03/2018 243 20/04/2018
Λειτουργός Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5106 30/03/2018 244 20/04/2018
Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5105 23/03/2018 222 13/04/2018
Επιθεωρητής Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5105 23/03/2018 223 13/04/2018
Μηχανικός Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών 5102 09/03/2018 169 30/03/2018
Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Άμυνας 5102 09/03/2018 168 30/03/2018
Συντηρητής, Τμήμα Αρχαιοτήτων 5102 09/03/2018 170 30/03/2018
Ειδικός Ψυχολόγος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας 5101 02/03/2018 145 23/03/2018
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5101 02/03/2018 144 23/03/2018
Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 121 16/03/2018
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 120 16/03/2018
Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 122 16/03/2018
Ανακριτής, Νομική Υπηρεσία 5098 16/02/2018 98 09/03/2018
Διευθυντής Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών 5097 09/02/2018 83 01/03/2018
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5097 09/02/2018 84 01/03/2018
Διευθυντής Τμήματος Δασών 5095 26/01/2018 54 16/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5094 19/01/2018 34 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μικροβιολογίας 5094 19/01/2018 36 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 5094 19/01/2018 33 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής 5094 19/01/2018 35 09/02/2018
Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 5087 15/12/2017 796 08/01/2018
Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 5087 15/12/2017 795 08/01/2018
Ανώτερος Λειτουργός Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 5076 03/11/2017 699 27/11/2017
Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5069 06/10/2017 618 30/10/2017
Πρώτος Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5075 27/10/2017 683 20/11/2017
Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 5070 13/10/2017 636 06/11/2017
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5069 06/10/2017 619 30/10/2017
Στενογράφος Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων 5070 13/10/2017 635 06/11/2017
Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5069 06/10/2017 617 30/10/2017
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5075 27/10/2017 685 20/11/2017
Ελεγκτής Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 5076 03/11/2017 700 27/11/2017
Αρχιφοροθέτης, Τμήμα Φορολογίας 5075 27/10/2017 684 20/11/2017
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5060 01/09/2017 535 25/09/2017
Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας 5060 01/09/2017 533 25/09/2017
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5056 11/08/2017 479 04/09/2017
Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5065 22/09/2017 582 16/10/2017
Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 5058 25/08/2017 513 18/09/2017
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5060 01/09/2017 534 25/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Δερματολογίας 5061 08/09/2017 552 02/10/2017
Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής 5065 22/09/2017 581 16/10/2017
Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5065 22/09/2017 580 16/10/2017
Επιμετρητής Ποσοτήτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5068 29/09/2017 599 23/10/2017
Εργοθεραπευτής/τριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 5068 29/09/2017 600 23/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 5061 08/09/2017 550 02/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής 5061 08/09/2017 551 02/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας 5061 08/09/2017 549 02/10/2017
Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5057 18/08/2017 499 11/09/2017
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5057 18/08/2017 500 11/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας 5056 11/08/2017 483 04/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 5056 11/08/2017 484 04/09/2017
Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 5044 16/06/2017 341 10/07/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 5056 11/08/2017 485 04/09/2017
Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5050 30/06/2017 370 24/07/2017
Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5056 11/08/2017 481 04/09/2017
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων 5057 18/08/2017 498 11/09/2017
Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5056 11/08/2017 482 04/09/2017
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5044 16/06/2017 342 10/07/2017
Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 5056 11/08/2017 480 04/09/2017
Πρώτος Λειτουργός Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5036 02/06/2017 306 26/06/2017
Ανώτερος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5057 18/08/2017 497 11/09/2017
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5081 17/11/2017 739 11/12/2017
Ανώτερος Λειτουργός Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5036 02/06/2017 307 26/06/2017
Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5031 19/05/2017 275 16/06/2017
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5009 03/02/2017 55 28/02/2017
Ανώτερος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5029 05/05/2017 249 29/05/2017
Πρώτος Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 5034 12/05/2017 259 06/06/2017
Διευθυντής Οδοντιατρικών Υπηρεσιών 5083 24/11/2017 750 18/12/2017
Επιθεωρητής Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5034 26/05/2017 288 19/06/2017
Ακόλουθος, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5010 10/02/2017 71 06/03/2017
Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5010 10/02/2017 72 06/03/2017
Διευθυντής Γενικού Χημείου του Κράτους 5083 24/11/2017 751 18/12/2017
Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 5028 28/04/2017 233 22/05/2017
Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας 5030 12/05/2017 285 06/06/2017
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 5083 24/11/2017 749 18/12/2017
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες. 5010 10/02/2017 70 06/03/2017

Τρέχουσες Προκηρύξεις

Back To Top