Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Τίτλος Αριθμός Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Αριθμός Γνωστοποίησης Ημερ. Λήξης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5377 24/09/2021 806 15/10/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5377 24/09/2021 805 15/10/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 5377 24/09/2021 804 15/10/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5372 10/09/2021 774 01/10/2021
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5372 10/09/2021 775 01/10/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5372 10/09/2021 776 01/10/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Α΄, ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 5372 10/09/2021 773 01/10/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5370 03/09/2021 751 24/09/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5370 03/09/2021 749 24/09/2021
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ 5370 03/09/2021 750 24/09/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 5369 27/08/2021 725 17/09/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 5369 27/08/2021 720 17/09/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5369 27/08/2021 722 17/09/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5369 27/08/2021 719 17/09/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 5369 27/08/2021 724 17/09/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5369 27/08/2021 721 17/09/2021
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 5369 27/08/2021 723 17/09/2021
ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 5368 20/08/2021 700 10/09/2021
ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5368 20/08/2021 699 10/09/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5368 20/08/2021 701 10/09/2021
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5368 20/08/2021 697 10/09/2021
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5368 20/08/2021 698 10/09/2021
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5368 20/08/2021 696 10/09/2021
ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5366 06/08/2021 660 27/08/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 5366 06/08/2021 661 27/08/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5365 30/07/2021 640 20/08/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5365 30/07/2021 641 20/08/2021
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5365 30/07/2021 644 20/08/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5365 30/07/2021 642 20/08/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5365 30/07/2021 645 20/08/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5365 30/07/2021 643 20/08/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5363 23/07/2021 615 13/08/2021
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5363 23/07/2021 613 13/08/2021
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5363 23/07/2021 614 13/08/2021
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5360 02/07/2021 535 23/07/2021
ΕΦΟΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 5360 02/07/2021 536 23/07/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5360 02/07/2021 538 23/07/2021
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5360 02/07/2021 539 23/07/2021
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5360 02/07/2021 537 23/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5360 02/07/2021 540 23/07/2021
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5359 25/06/2021 517 23/07/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 5359 25/06/2021 514 23/07/2021
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5359 25/06/2021 516 23/07/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5359 25/06/2021 515 23/07/2021
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5359 25/06/2021 518 23/07/2021
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ), ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5356 18/06/2021 489 09/07/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5356 18/06/2021 488 09/07/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5355 11/06/2021 466 02/07/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5355 11/06/2021 464 02/07/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5355 11/06/2021 465 02/07/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5354 04/06/2021 444 25/06/2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5354 04/06/2021 445 25/06/2021
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5354 04/06/2021 443 25/06/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 5353 28/05/2021 417 18/06/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5353 28/05/2021 416 18/06/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5353 28/05/2021 418 18/06/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 5353 28/05/2021 415 18/06/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5351 21/05/2021 388 11/06/2021
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5351 21/05/2021 387 11/06/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5351 21/05/2021 386 11/06/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α', ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 5349 07/05/2021 353 28/05/2021
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5349 07/05/2021 351 28/05/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5349 07/05/2021 354 28/05/2021
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 5349 07/05/2021 352 28/05/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 5342 16/04/2021 294 07/05/2021
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α΄, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5342 16/04/2021 293 07/05/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5342 16/04/2021 291 07/05/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5342 16/04/2021 292 07/05/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5342 16/04/2021 290 07/05/2021
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 5340 02/04/2021 243 23/04/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 5340 02/04/2021 244 23/04/2021
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 5340 02/04/2021 245 23/04/2021
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5340 02/04/2021 246 23/04/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5339 26/03/2021 224 16/04/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5339 26/03/2021 223 16/04/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5337 19/03/2021 205 09/04/2021
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 5337 19/03/2021 206 09/04/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5337 19/03/2021 204 09/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 180 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 176 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 5336 12/03/2021 178 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5336 12/03/2021 179 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 182 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5336 12/03/2021 175 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 181 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 174 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 5336 12/03/2021 177 02/04/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 5335 05/03/2021 152 26/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5335 05/03/2021 153 26/03/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5335 05/03/2021 148 26/03/2021
ΠΡΕΣΒΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5335 05/03/2021 147 26/03/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5335 05/03/2021 145 26/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 5335 05/03/2021 154 26/03/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5335 05/03/2021 149 26/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5335 05/03/2021 151 26/03/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5335 05/03/2021 150 26/03/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 5335 05/03/2021 146 26/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 5334 26/02/2021 129 19/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5334 26/02/2021 126 19/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5334 26/02/2021 128 19/03/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5334 26/02/2021 122 19/03/2021
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5334 26/02/2021 124 19/03/2021
ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5334 26/02/2021 125 19/03/2021
ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ 5334 26/02/2021 121 19/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 5334 26/02/2021 127 19/03/2021
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5334 26/02/2021 123 19/03/2021
ΠΡΩΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5334 26/02/2021 130 19/03/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5331 12/02/2021 92 05/03/2021
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5331 12/02/2021 91 05/03/2021
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5322 18/12/2020 1042 08/01/2021
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 5318 04/12/2020 965 28/12/2020
ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5318 04/12/2020 968 28/12/2020
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 5318 04/12/2020 961 28/12/2020
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 5318 04/12/2020 963 28/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 5318 04/12/2020 962 28/12/2020
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5318 04/12/2020 964 28/12/2020
ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5318 04/12/2020 966 28/12/2020
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΙΟΘΗΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5318 04/12/2020 969 28/12/2020
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5318 04/12/2020 967 28/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5317 27/11/2020 934 18/12/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5317 27/11/2020 938 18/12/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 5317 27/11/2020 940 18/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5317 27/11/2020 939 18/12/2020
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5317 27/11/2020 935 18/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5317 27/11/2020 937 18/12/2020
ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 5317 27/11/2020 941 18/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5317 27/11/2020 936 18/12/2020
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5316 20/11/2020 906 11/12/2020
ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 5316 20/11/2020 907 11/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 5316 20/11/2020 908 11/12/2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5314 13/11/2020 888 04/12/2020
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5314 13/11/2020 886 04/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5314 13/11/2020 887 04/12/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5312 30/10/2020 843 20/11/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5312 30/10/2020 845 20/11/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5312 30/10/2020 844 20/11/2020
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5309 23/10/2020 823 13/11/2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5302 25/09/2020 745 16/10/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5302 25/09/2020 744 16/10/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 5301 18/09/2020 723 09/10/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5301 18/09/2020 722 09/10/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5278 29/05/2020 438 19/06/2020
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5278 29/05/2020 435 19/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5278 29/05/2020 437 19/06/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 5278 29/05/2020 436 19/06/2020
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 5277 22/05/2020 416 12/06/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5277 22/05/2020 415 12/06/2020
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 412 12/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 413 12/06/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5277 22/05/2020 414 12/06/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5275 08/05/2020 362 29/05/2020
ΕΠΑΡΧΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5275 08/05/2020 363 29/05/2020
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5275 08/05/2020 361 29/05/2020
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5275 08/05/2020 365 29/05/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5275 08/05/2020 364 29/05/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5275 08/05/2020 366 29/05/2020
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5271 10/04/2020 313 01/05/2020
ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5267 13/03/2020 250 03/04/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5267 13/03/2020 251 03/04/2020
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5265 06/03/2020 231 27/03/2020
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5265 06/03/2020 229 27/03/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 5265 06/03/2020 230 27/03/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5261 21/02/2020 185 13/03/2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5261 21/02/2020 186 13/03/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5261 21/02/2020 184 13/03/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5259 14/02/2020 155 06/03/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. 5259 14/02/2020 156 06/03/2020
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5259 14/02/2020 154 06/03/2020
ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 5256 31/01/2020 97 21/02/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5256 31/01/2020 98 21/02/2020
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΔΑΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 5256 31/01/2020 95 21/02/2020
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 5256 31/01/2020 96 21/02/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5255 24/01/2020 64 14/02/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5255 24/01/2020 63 14/02/2020
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α΄, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5253 17/01/2020 39 07/02/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 5253 17/01/2020 40 07/02/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5252 10/01/2020 18 31/01/2020
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5252 10/01/2020 19 31/01/2020
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 5252 10/01/2020 17 31/01/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5248 20/12/2019 1077 10/01/2020
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 5245 06/12/2019 1028 27/12/2019
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5244 29/11/2019 1013 20/12/2019
ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ 5242 22/11/2019 999 13/12/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α΄, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5242 22/11/2019 997 13/12/2019
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 5242 22/11/2019 998 13/12/2019
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5240 15/11/2019 974 06/12/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5240 15/11/2019 975 06/12/2019
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 5238 08/11/2019 939 29/11/2019
ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 5238 08/11/2019 940 29/11/2019
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5237 01/11/2019 910 22/11/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5237 01/11/2019 909 22/11/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 5230 04/10/2019 836 25/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 5230 04/10/2019 838 25/10/2019
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5230 04/10/2019 837 25/10/2019
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5230 04/10/2019 835 25/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 5229 27/09/2019 805 18/10/2019
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 5229 27/09/2019 806 18/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5226 20/09/2019 782 11/10/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Α΄, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 5226 20/09/2019 780 11/10/2019
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5226 20/09/2019 781 11/10/2019
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 5226 20/09/2019 779 11/10/2019
ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5226 20/09/2019 783 11/10/2019
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 5225 13/09/2019 759 04/10/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 5225 13/09/2019 760 04/10/2019
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5225 13/09/2019 761 04/10/2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5225 13/09/2019 762 04/10/2019
Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 5215 12/07/2019 594 02/08/2019
Γραφίστας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 5215 12/07/2019 596 02/08/2019
Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5215 12/07/2019 595 02/08/2019
Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5214 05/07/2019 572 26/07/2019
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5214 05/07/2019 571 26/07/2019
Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 5214 05/07/2019 569 26/07/2019
Πρώτος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5214 05/07/2019 570 26/07/2019
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 5212 28/06/2019 546 19/07/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5206 14/06/2019 506 05/07/2019
Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5206 14/06/2019 505 05/07/2019
Χημικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 5206 14/06/2019 503 05/07/2019
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5206 14/06/2019 504 05/07/2019
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 5206 14/06/2019 502 05/07/2019
Ανακριτής, Νομική Υπηρεσία 5206 14/06/2019 501 05/07/2019
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5204 07/06/2019 474 28/06/2019
Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 5204 07/06/2019 473 28/06/2019
Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία 5204 07/06/2019 470 28/06/2019
Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5204 07/06/2019 472 28/06/2019
Στενογράφος Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία 5204 07/06/2019 469 28/06/2019
Λειτουργός Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5204 07/06/2019 475 28/06/2019
Χειριστής Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών 5204 07/06/2019 471 28/06/2019
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 438 21/06/2019
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλείων 5203 31/05/2019 441 21/06/2019
Κτηματολογικός Γραφέας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5203 31/05/2019 444 21/06/2019
Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 439 21/06/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5203 31/05/2019 443 21/06/2019
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5203 31/05/2019 440 21/06/2019
Πολιτικός Μηχανικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5203 31/05/2019 442 21/06/2019
Τεχνικός, Τμήμα Περιβάλλοντος 5201 24/05/2019 415 14/06/2019
Λειτουργός Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία 5201 24/05/2019 419 14/06/2019
Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5201 24/05/2019 416 14/06/2019
Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Πολιτική Άμυνα 5201 24/05/2019 417 14/06/2019
Φωτογράφος, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 5201 24/05/2019 418 14/06/2019
Επιθεωρητής Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 389 07/06/2019
Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 5200 17/05/2019 390 07/06/2019
Οικονομικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομικών 5200 17/05/2019 391 07/06/2019
Λειτουργός Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας 5200 17/05/2019 388 07/06/2019
Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5200 17/05/2019 392 07/06/2019
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία 5199 10/05/2019 362 31/05/2019
Βοηθός Τελωνείων, Τελωνεία 5199 10/05/2019 364 31/05/2019
Διευθυντής Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 5199 10/05/2019 366 31/05/2019
Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5199 10/05/2019 363 31/05/2019
Πρώτος Επιθεωρητής, Τυπογραφείο 5199 10/05/2019 365 31/05/2019
Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο 5199 10/05/2019 361 31/05/2019
Πρώτος Χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους 5199 10/05/2019 368 31/05/2019
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο 5199 10/05/2019 367 31/05/2019
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5197 03/05/2019 342 24/05/2019
Διευθυντής Τελωνείων 5197 03/05/2019 343 24/05/2019
Βοηθός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 345 24/05/2019
Λειτουργός Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού 5197 03/05/2019 346 24/05/2019
Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5197 03/05/2019 344 24/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής 5194 19/04/2019 304 10/05/2019
Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας 5194 19/04/2019 301 10/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής 5194 19/04/2019 306 10/05/2019
Πρώτος Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 5194 19/04/2019 303 10/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 5194 19/04/2019 305 10/05/2019
Οικονομικός Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών 5194 19/04/2019 302 10/05/2019
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5190 12/04/2019 275 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας 5190 12/04/2019 280 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής 5190 12/04/2019 279 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας 5190 12/04/2019 276 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας 5190 12/04/2019 278 03/05/2019
Πρωτοκολλητής, Δικαστική Υπηρεσία 5190 12/04/2019 273 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5190 12/04/2019 277 03/05/2019
Λειτουργός Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5190 12/04/2019 274 03/05/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής 5188 05/04/2019 249 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ουρολογίας 5188 05/04/2019 250 30/04/2019
Ανώτερος Υγειονομικός Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5188 05/04/2019 253 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας 5188 05/04/2019 251 30/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας 5188 05/04/2019 252 30/04/2019
Δεσμοφύλακας, Φυλακές 5187 29/03/2019 229 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία 5187 29/03/2019 232 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 5187 29/03/2019 230 19/04/2019
Λειτουργός Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 5187 29/03/2019 228 19/04/2019
Ανώτερος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5187 29/03/2019 235 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 5187 29/03/2019 231 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων 5187 29/03/2019 234 19/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας 5187 29/03/2019 233 19/04/2019
Κτηματολογικός Λειτουργός Β΄ (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5186 22/03/2019 208 12/04/2019
Ανώτερος Τεχνικός, Υπουργείο Εσωτερικών 5186 22/03/2019 207 12/04/2019
Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5186 22/03/2019 209 12/04/2019
Τεχνικός, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5186 22/03/2019 210 12/04/2019
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5181 15/03/2019 188 05/04/2019
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην Ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος 5181 15/03/2019 189 05/04/2019
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5177 01/03/2019 145 22/03/2019
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5174 15/02/2019 108 08/03/2019
Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5173 08/02/2019 89 01/03/2019
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 5172 01/02/2019 73 22/02/2019
Νομικός Λειτουργός, Δικαστική Υπηρεσία 5170 18/01/2019 37 08/02/2019
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5170 18/01/2019 38 08/02/2019
Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 5169 11/01/2019 14 01/02/2019
Διευθυντής Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία 5169 11/01/2019 13 01/02/2019
Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5166 28/12/2018 979 18/01/2019
Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 5166 28/12/2018 980 18/01/2019
Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων 5166 28/12/2018 981 18/01/2019
Γενικός Διευθυντής Βουλής των Αντιπροσώπων 5166 28/12/2018 978 18/01/2019
Τηλεφωνητής, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5157 23/11/2018 884 14/12/2018
Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία 5157 23/11/2018 883 14/12/2018
Ακόλουθος, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5156 16/11/2018 852 07/12/2018
Υποδιοικητής, Πολιτική Άμυνα 5150 19/10/2018 757 09/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5148 12/10/2018 736 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας 5148 12/10/2018 737 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας 5148 12/10/2018 738 02/11/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νευρολογίας 5148 12/10/2018 735 02/11/2018
Διευθυντής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5146 05/10/2018 722 26/10/2018
Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5135 17/08/2018 602 07/09/2018
Ανώτερος Λειτουργός Φυλακών, Φυλακές 5134 10/08/2018 587 31/08/2018
Λειτουργού Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Πολιτική Μηχανική) 5133 03/08/2018 564 24/08/2018
Λειτουργός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Μηχανολογική Μηχανική) 5133 03/08/2018 563 24/08/2018
Μετεωρολογικός Λειτουργός, Τμήμα Μετεωρολογίας 5133 03/08/2018 562 24/08/2018
Λειτουργός Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 5131 27/07/2018 545 17/08/2018
Τεχνικός, Τμήμα Περιβάλλοντος 5131 27/07/2018 543 17/08/2018
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5131 27/07/2018 544 17/08/2018
Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 5131 27/07/2018 542 17/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5130 20/07/2018 512 10/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 5130 20/07/2018 511 10/08/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 5130 20/07/2018 514 10/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία 5130 20/07/2018 513 10/08/2018
Πρώτος Συντηρητής Δασών, Τμήμα Δασών 5130 20/07/2018 510 10/08/2018
Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων 5128 13/07/2018 493 03/08/2018
Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5128 13/07/2018 494 03/08/2018
Λογιστής, Γενικό Λογιστήριο 5128 13/07/2018 495 03/08/2018
Πρώτος Λειτουργός Εργασίας, Τμήμα Εργασίας 5119 25/05/2018 380 15/06/2018
Διευθυντής Κέντρου Παραγωγικότητας 5119 25/05/2018 381 15/06/2018
Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία 5118 18/05/2018 366 08/06/2018
Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο 5118 18/05/2018 365 08/06/2018
Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5111 27/04/2018 312 18/05/2018
Ανώτερος Λειτουργός Δημοσίων Μεταφορών, Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 5111 27/04/2018 313 18/05/2018
Λειτουργός Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 292 11/05/2018
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 293 11/05/2018
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5110 20/04/2018 291 11/05/2018
Λειτουργός Επιθεώρησης Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5108 13/04/2018 276 04/05/2018
Ανώτερος Λειτουργός Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5106 30/03/2018 243 20/04/2018
Λειτουργός Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5106 30/03/2018 244 20/04/2018
Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5105 23/03/2018 222 13/04/2018
Επιθεωρητής Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5105 23/03/2018 223 13/04/2018
Μηχανικός Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών 5102 09/03/2018 169 30/03/2018
Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Άμυνας 5102 09/03/2018 168 30/03/2018
Συντηρητής, Τμήμα Αρχαιοτήτων 5102 09/03/2018 170 30/03/2018
Ειδικός Ψυχολόγος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικότητα της Εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας 5101 02/03/2018 145 23/03/2018
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5101 02/03/2018 144 23/03/2018
Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 121 16/03/2018
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 120 16/03/2018
Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων 5100 23/02/2018 122 16/03/2018
Ανακριτής, Νομική Υπηρεσία 5098 16/02/2018 98 09/03/2018
Διευθυντής Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών 5097 09/02/2018 83 01/03/2018
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5097 09/02/2018 84 01/03/2018
Διευθυντής Τμήματος Δασών 5095 26/01/2018 54 16/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας 5094 19/01/2018 34 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μικροβιολογίας 5094 19/01/2018 36 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 5094 19/01/2018 33 09/02/2018
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής 5094 19/01/2018 35 09/02/2018
Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 5087 15/12/2017 796 08/01/2018
Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 5087 15/12/2017 795 08/01/2018
Ανώτερος Λειτουργός Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 5076 03/11/2017 699 27/11/2017
Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5069 06/10/2017 618 30/10/2017
Πρώτος Λειτουργός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας 5075 27/10/2017 683 20/11/2017
Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 5070 13/10/2017 636 06/11/2017
Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5069 06/10/2017 619 30/10/2017
Στενογράφος Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων 5070 13/10/2017 635 06/11/2017
Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων 5069 06/10/2017 617 30/10/2017
Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5075 27/10/2017 685 20/11/2017
Ελεγκτής Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 5076 03/11/2017 700 27/11/2017
Αρχιφοροθέτης, Τμήμα Φορολογίας 5075 27/10/2017 684 20/11/2017
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5060 01/09/2017 535 25/09/2017
Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας 5060 01/09/2017 533 25/09/2017
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 5056 11/08/2017 479 04/09/2017
Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5065 22/09/2017 582 16/10/2017
Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 5058 25/08/2017 513 18/09/2017
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5060 01/09/2017 534 25/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Δερματολογίας 5061 08/09/2017 552 02/10/2017
Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής 5065 22/09/2017 581 16/10/2017
Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5065 22/09/2017 580 16/10/2017
Επιμετρητής Ποσοτήτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5068 29/09/2017 599 23/10/2017
Εργοθεραπευτής/τριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 5068 29/09/2017 600 23/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας 5061 08/09/2017 550 02/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής 5061 08/09/2017 551 02/10/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας 5061 08/09/2017 549 02/10/2017
Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 5057 18/08/2017 499 11/09/2017
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5057 18/08/2017 500 11/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας 5056 11/08/2017 483 04/09/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 5056 11/08/2017 484 04/09/2017
Διευθυντής Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 5044 16/06/2017 341 10/07/2017
Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής 5056 11/08/2017 485 04/09/2017
Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5050 30/06/2017 370 24/07/2017
Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία 5056 11/08/2017 481 04/09/2017
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων 5057 18/08/2017 498 11/09/2017
Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 5056 11/08/2017 482 04/09/2017
Λειτουργός Αεροπλοϊμότητας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5044 16/06/2017 342 10/07/2017
Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 5056 11/08/2017 480 04/09/2017
Πρώτος Λειτουργός Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 5036 02/06/2017 306 26/06/2017
Ανώτερος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5057 18/08/2017 497 11/09/2017
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων 5081 17/11/2017 739 11/12/2017
Ανώτερος Λειτουργός Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5036 02/06/2017 307 26/06/2017
Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5031 19/05/2017 275 16/06/2017
Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5009 03/02/2017 55 28/02/2017
Ανώτερος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 5029 05/05/2017 249 29/05/2017
Πρώτος Γεωλογικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 5034 12/05/2017 259 06/06/2017
Διευθυντής Οδοντιατρικών Υπηρεσιών 5083 24/11/2017 750 18/12/2017
Επιθεωρητής Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 5034 26/05/2017 288 19/06/2017
Ακόλουθος, Εξωτερικές Υπηρεσίες 5010 10/02/2017 71 06/03/2017
Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 5010 10/02/2017 72 06/03/2017
Διευθυντής Γενικού Χημείου του Κράτους 5083 24/11/2017 751 18/12/2017
Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 5028 28/04/2017 233 22/05/2017
Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας 5030 12/05/2017 285 06/06/2017
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 5083 24/11/2017 749 18/12/2017
Πρέσβης, Εξωτερικές Υπηρεσίες. 5010 10/02/2017 70 06/03/2017

Τρέχουσες Προκηρύξεις

Back To Top