Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης Γραφείου ΕΔΥ για την η-Αίτηση: 22602571

Το κέντρο λειτουργεί μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (8:00-15:00)


Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Είσοδο Ασφαλείας Αριάδνη.

Για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα Αριάδνη.

Η παρουσία σας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο κέντρο ταυτοποίησης δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ΕΔΥ.

Εαν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εγγραφής στην Αριάδνη, συμβουλευτείτε αυτές τις οδηγίες.

Ο Αριθμός Τηλεφωνικής Υπηστήριξης της Αριάδνης είναι 22601395. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτό μόνον εαν έχετε πρόβλημα με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Αριάδνη και όχι για θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική Αίτηση.


Υποβολή Αίτησης.

Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε αίτηση, να μελετήσετε πρώτα προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα Απαιτούμενα Προσόντα.

Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σας ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.
Η επικοινωνία με τους αιτητές όπου η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, διεξάγεται πλέον μέσω της Αριάδνης και υποστηρικτικά μέσω ταυτόχρονης αποστολής μηνύματος στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο και στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Επομένως, οι αιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν
(α) όπως παρακολουθούν κατά τακτικά χρονικά διαστήματα τη μερίδα τους στην Αριάδνη για τυχόν νέα μηνύματα,
(β) να αφαιρούν τυχόν φραγμούς/ φίλτρα που θέτουν στο κινητό τους τηλέφωνο και στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και
(γ) να παρακολουθούν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (περιλαμβανομένων και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων – “spam”/ “junk mails”),
ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Επιτροπή.


Με την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησής σας:

α) θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη υποβολής,
β) θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησής σας, και
γ) θα σας δοθεί αριθμός αναφοράς.Αριθμός Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης: 22602571 (Οι κλήσεις στον αριθμό αυτό, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, καταγράφονται).

Ενημέρωση για τις Αιτήσεις που έχετε υποβάλει.

Τα στοιχεία της αίτησής σας θα τα δείτε στην ενότητα «Οι Αιτήσεις μου».

Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

Από την ενότητα «Οι Αιτήσεις μου» μπορείτε (α) να ενημερώνεστε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται η αίτησή σας, (β) να υποβάλετε πιστοποιητικά σχετικά με την αίτησή σας, όταν και εάν αυτό σας ζητηθεί, και (γ) να λάβετε μηνύματα σχετικά με τη διεξαγωγή γραπτής ή προφορικής εξέτασης.

Στην ενότητα «Πρόχειρα Αποθηκευμένες Αιτήσεις» μπορείτε να βρείτε την αίτηση που τυχόν αποθηκεύσατε χωρίς να την υποβάλετε. Η αποθήκευση μιας αίτησης ως πρόχειρη σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποβολή αίτησης. Η αίτηση αυτή, αν υποβληθεί μετά από την καθορισμένη προθεσμία, θα θεωρείται εκπρόθεσμη. Μόνο μια αίτηση μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη στα Πρόχειρα ανά πάσα στιγμή.


Back To Top