Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας ΥπηρεσίαςΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Εϊσοδο Ασφαλείας Αριάδνη.

Για να προχωρήσετε με τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα Αριάδνη.

Η εγγραφή σας σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο κέντρο ταυτοποίησης δεν είναι απαραίτητη.

Εαν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εγγραφής στην Αριάδνη, συμβουλευτείτε αυτές τις οδηγίες.

Ο Αριθμός Τηλεφωνικής Υπηστήριξης της Αριάδνης είναι 22601395. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτό μόνον εαν έχετε πρόβλημα με την εγγραφή σας στην Αριάδνη και όχι για θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική Αίτηση.

Υποβολή Αίτησης.

Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε αίτηση, να μελετήσετε πρώτα προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα Απαιτούμενα Προσόντα.

Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή.

Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σας ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.


Με την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησής σας:

α) θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη υποβολής,
β) θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησής σας, και
γ) θα σας δοθεί αριθμός αναφοράς.Αριθμός Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης: 22602571 (Οι κλήσεις στον αριθμό αυτό, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, καταγράφονται).

Ενημέρωση για τις Αιτήσεις που έχετε υποβάλει.

Τα στοιχεία της αίτησής σας θα τα δείτε στην ενότητα «Οι Αιτήσεις μου».

Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

Από την ενότητα «Οι Αιτήσεις μου» μπορείτε (α) να ενημερώνεστε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται η αίτησή σας, (β) να υποβάλετε πιστοποιητικά σχετικά με την αίτησή σας, όταν και εάν αυτό σας ζητηθεί, και (γ) να λάβετε μηνύματα σχετικά με τη διεξαγωγή γραπτής ή προφορικής εξέτασης.

Στην ενότητα «Πρόχειρα Αποθηκευμένες Αιτήσεις» μπορείτε να βρείτε την αίτηση που τυχόν αποθηκεύσατε χωρίς να την υποβάλετε. Η αποθήκευση μιας αίτησης ως πρόχειρη σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποβολή αίτησης. Η αίτηση αυτή, αν υποβληθεί μετά από την καθορισμένη προθεσμία, θα θεωρείται εκπρόθεσμη. Μόνο μια αίτηση μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη στα Πρόχειρα ανά πάσα στιγμή.


Back To Top